Kuluçka Mentorluğu

Hali hazırda Muhim Olan ekibi olarak birçok programda kuluçka mentorluğu yaparak Türkiye'deki Sosyal Girişimcileri desteklemekteyiz.

 • EWA (Empowering Women In Agrifood) Programı, EIT Food’un 5 Avrupa ülkesinde gerçekleştirdiği bir kuluçka programı. Foodback, Impact Hub İstanbul ve Topraktan ekiplerinin ortak yönettiği bu programda, Mühim Olan ekibinden Tuba, LmWatt isimli girişimci ekibe mentorluk desteği vermekte. Bu program 6 ay sürecek. 

 • Social Impact Award programı 11 yıldır 20’den fazla ülkede 30 yaş altı gençleri sosyal etki girişimciliği konusunda desteklemekte. Program, Impact Hub İstanbul tarafından yürütülmekte. Bu sene finale kalan 10 girişimden biri olan Sandık ekibine, Mühim Olan'dan Tuba, destek olmakta. Bu program ekim ayında bitecek.

 • Paydaşlarımızdan İstasyon TEDÜ'nün sosyal girişimcilerine ihtiyaç oldukça destek vermekteyiz. Temmuz ayından beri Joon'la tedarik kanalları tasarımı konusunda çalışıyoruz. 

 • İstanbul Teknik Üniversitesi, Çekirdek te çok sevdiğimiz paydaşlarımızdan biri. Mühim olan ekibinden Uğur, uzun yıllardır onlara mentorluk yapmakta. Bu yıl Eylül itibari ile Tuba da Çekirdek programında mentorluğa başlayacak. 

 

Girişimcilik yolculuklarındaki ilk aşamalardan geçmiş, bir fikir üzerine odaklanmaya başlamış, takımlarını kurmuş ya da kurmak üzere olan girişimcileriniz için hizmetlerimiz şöyle:

Kuluçkada "Yolculuğun en Başında" sunduğumuz destekler:

 • Değer Önermesi Tasarımı

 • Taslak CANVAS Hazırlanması

 • Taslak İş Modeli Hazırlanması

 • Taslak Pitch-Deck Hazırlanması

Taslak CANVAS sonrasında, girişimcilerinizin "Değer Pozisyonlanması" yapabilmeleri için sunduğumuz destekler:  

 • Pazar Araştırmaları Teknikleri

 • Takım Kaynakları Analizi 

 • Rekabet Analizi

 • Kültürel-Strateji Senaryo Analizi

"Beta Pazar Testi" öncesi adımlar için sunduğumuz destekler:

 • Pozisyonlama + Segmentasyon + Hedefleme Kararlarının Belirlenmesi

 • Ürün - Prototip Kararlarının Netleştirilmesi  

 • Promosyon Planlarının Yazılması  

 • Pazarlama Kanalları Araştırması - Taslak Satış Ağı Dizaynı - SEO Optimizasyon Testleri

 • Fiyatlandırma Duyarlılık Analizleri

Kuluçka yolculuğu boyunca "Süregelen" destek paketimiz: 

 • Müşteri Gözüyle Süregelen Değer Analizi + UX

 • Misyon, Takım, Süreç ve Süreç KPI'larının Çözümlenmesi,

 • Finansal Kaynak Analizi ve Bütçeleme Konularında Destekler,

 • Paydaş Fayda Analizi Çıkartılması 

Kuluçka dönemlerini bitirmek üzere olan, prototip ürünlerini tasarlamış, hatta belki hayata bile geçirmiş, ama pazarda yeterince ilgi bulamamış, ya da ilgiyi sürdürülebilir kılamamış girişimcileriniz için hizmetlerimiz:  

"Etkin ve Etkili Strateji" destek paketimiz: 

 • Değer Önermesinin Yeniden Tasarımı

 • Müşteri Gözüyle Değer Analizinin Yeniden Çözümlemesi (Karar Verici + Alıcı + Kullanıcı Farklarının Belirlenmesi) 

 • Pazarlama Kanallarının - Taslak Satış Ağının - SEO Optimizasyonlarının Yeniden Tasarımı

 • Fiyatlandırma Duyarlılık Analizlerinin Tekrarı

"Doğru İşler Yapan ve İşleri Doğru Yapan Takımlar" destek paketimiz:  

 • Kurum/Takım Kültürü Çözümlemesi,

 • Süreç Analizinin Yeniden Değerlendirilmesi,

 • Süreç KPI'larının Yeniden Değerlendirilmesi, 

 • Yapılacak İş-Yapacak Kişi Eşleştirme Planı

"Kurumlar Arası İşbirliği" destek paketimiz: 

 • Girişimci Network Haritasının çıkartılması

 • Paydaş Analizi + Paydaş İşbirliği Planlarının Geliştirilmesi 

 • Bu aşamada ihtiyaç duyulan Mentor Seçimi ve Mentor Fayda Planının Hazırlanması

 • Uluslararası ve Ulusal Pazarlara Giriş Stratejileri  

 • Marka Komunikasyon Stratejileri

 • Firma Değer Tespiti

 • Doğru Hukiki Yapı Tespiti

 • CANVAS + İş Modeli Tasarımı