top of page
Anchor 1
Projelerin başı
Mühim Olan İnsanlık ekibi bizimle çal

Ne yaptık?

Moritoys abonelik sisteminin yeniden tasarlanması aşamasında destek verdik.

Nasıl yaptık?

 • Moritoys abonelik süreçlerini inceledik.

 • Sorunsal noktaları (pain points) tespit ettik.

 • Ardışık, paralel, ve interaktif işleyen süreçleri ayrımsadık. 

 • Sorunsal noktaların sistem içerisindeki iz düşümlerini tespit ettik. 

 • Bu egzersiz ile sorunsal noktaları rahatlatacak aktör, süreç, kaynak, ve rolleri gözden geçirdik.

 • Kaldıraç noktaları tespit ettik.

 • Maliyet-etkin, ve  performans-arttırıcı aksiyon planlarını belirledik ve Moritoy'a sunduk. 

 • Moritoys'un seçtiği aksiyon planını başlatmak için gerekli bilgileri birincil araştırma (primary research) ve ikincil araştırma (secondary research) yaparak topladık. 

 • Detaylı analizimizi moritoys'a sunduk.  

Ne yaptık?

Konsept test ettik (concept testing).

Nasıl yaptık?

Konsept test için impact hub'ın bizimle paylaştığı konseptleri detaylıca yeniden tanımladık. Her bir konseptin: 

 • Kime, ne değer yaratacağı alternatiflerini belirledik.

 • Sadece satın alıcılara değil, kullanıcılara, karar vericilere, konsepti sunan firma çalışanlarına, ekosistem paydaşlarına yaratılan değeri tanımladık. Tek tek bu aktörleri listeledik.

 • Değerin nasıl yaratılacağı alternatifleri belirledik,

 • Servisi sunan organizasyondaki aktörlerin, kaynakların, paydaşların değer yaratma sürecindeki rollerini belirledik.

 • Değer yaratma süreci içerisinde süreç ve roller, aktörler, ve kaynaklar arası etkileşimleri haritaladık.

 • Tüm bu analizler ışığında hangi segmente, hangi alternatif konsept, tam olarak nasıl presente edilecek ona karar verdik.

 • Validasyon metriklerine karar verdik.

 • A-B testi mantığında senaryolar kullanılarak belirlenen kurumlardan kişilerin her biriyle  30'ar dakikalık derinlemesine söyleşiler yaptık.

 • Yaptığımız tüm çalışmalar, analizler, executive summary ve konsept takdim (rollout) planı önerilerini bir dosya şeklinde Impact hub'a sunduk. 

Ne yaptık?

Ne yaptığımızı Meraklı Turşu'dan dinlemek için 

Screen Shot 2021-06-06 at 2.01.49 PM.png

Ne yaptık?

Milyon Kadına Mentör (MKM) Programının el-kitabının (playbook)'unun tasarımında destek verdik.

Nasıl yaptık?

 • İlk olarak playbook tasarımında sistem düşüncesi yaklaşımını nasıl kullanabilecekleri konusunda TurkishWin (TW) ekibine eğitim verdik.

 • Sonra TW'nun MKM programında kullandığı süreçlerden bir tanesini TW ekibiyle birlikte yeniden tasarladık. Bu sayede TW ekibi de sistem düşüncesi yaklaşımını yaparak öğrenme şansını yakaladılar.

 • Daha sonra diğer süreçlerin etken ve etkili tasarımı için TW'nun belli bir müşteri kesitini (segment'ini) seçtikç Onlar için müşteri deneyimi haritası (customer journey map) tasarladık. Ve o deneyim haritası içerisindeki her temas noktasını ayrı ayrı sistem düşüncesi prensipleri ile tasarladık. 

 • En sonunda tüm bu yaptıklarımızı da bir araştırma dosyası olarak Turkish Win'e sunduk. Bu sayede bizimle çalışmaları esnasındaki tüm süreçlere, analizlere, eğitimlere tekrar tekrar erişebilmekteler. 

Ne yaptık?

Ne yaptığımızı Kadın Öz Savunma Akademisi'nden dinlemek için 

West%20Wolf%20Logo_edited.jpg

West Wolf Farm

where amazing 'shrooms grow

Ne yaptık?

Westwolf Farm kuruluşlarının erken aşamalarında bizden destek aldılar. Onlar için, değer önerisi tasarımı, marka kültürü tasarımı, pazara giriş stratejilerinin tasarımı, ve websitesi tasarımı yaptık. 

 

Nasıl yaptık?

 • İlk olarak

  • endüstriyel gıda (industrial food),

  • standart amerikan diyeti (SAD: Standard American Food),

  • frankenfood,

  • 'lokal-ye' alt kültürü (eat local subculture),

  • paleo diyeti, 

  • 'lokal tarım' üzerine söylem analizi (discourse analiz) yaptık.

 • Daha sonra

  • İkincil araştırma (secondary research)

  • Derinlemesine mulakat (in-depth interview)​

  • Katılımcı gözlem (participant observation) yaptık.

 • Bu analizler ve araştırmalar sonrasında:

  • Westwolf Farm için bir değer önermesi tasarladık. 

  • Marka kültürünün tohumları ne olmalı, bu tohumları nerelere dikmemiz lazım sorularının cevaplarına karar verdik.

  • Ve hedef müşteri segmentini belirledik. 

 • Bu araştırmalar aynı zamanda şu soruların cevaplarını belirledi: 

  •  Ürün hedef kitle için gerçekten bir değer yaratıyor mu?

  • Ürünü biraz daha pivotlamak lazım mı?

  • Ürünün ve markanın değeri nasıl anlatılmalı?

  • Marka kültürü (brand culture) ne olmalı?

  • Websitesi ve sosyal medya için nasıl bir duruş (presence) tasarlanmalı?

  • Konsept test nasıl tasarlanmalı?

  • Hedef kitle için seçilen fiyat makul mü?

  • Hangi satış kanalları ve ne tip satış stratejileri kullanılmalı?

  • Promosyon stratejisi ne olmalı?

 • En sonunda tüm bu yaptıklarımızı da bir araştırma dosyası olarak Turkish Win'e sunduk. Bu sayede bizimle çalışmaları esnasındaki tüm süreçlere, analizlere, eğitimlere tekrar tekrar erişebilmekteler. 

bottom of page